RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016.119.1), dalej RODO, informujemy że:

1. Pani/Pana dane osobowe będ± przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia w naszym sklepie i wysyłki zamówionych produktów.

2. Podane w zamówieniu Pani/Pana dane osobowe s± wymogiem w celu złożenia zamówienia, nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości wysłania produktów.

3. Po złożeniu zamówienia administratorem Pani/Pana danych na czas wykonania usługi wysyłki zamówienia będzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAO Sebastian Chlebowski z siedzib± ul. Kasztanowa 12 , 63-930 Jutrosin

4. Podane przez Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zamówienia nie będ± przekazywane osob± trzecim.

5. W zwi±zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego że przetwarzanie danych osobowych dotycz±cych Pani/Pana narusza przepisy RODO.