WSKAZÓWKI

Na wstępie chcę przedstawić wzajemne relacje między pięcioma elementami: ogień, woda, ziemia, drzewo, metal, które będą niezbędne w dalszej analizie. Zawsze należy myśleć w kontekście teorii Yin-Yang, czyli dwie działające na siebie siły powinny się wzajemnie równoważyć. Relacje między tymi żywiołami w zależności od kombinacji mogą być negatywne pozytywne lub neutralne.

Na poniższej ilustracji przedstawione są dwa cykle PRODUKTYWNY (ożywiający) i DESTRUKCYJNY (dominujący).

Cykl PRODUKTYWNY (zaznaczony czerwonymi strzałkami) pokazuje, jak jeden element może „żywić” i „pomagać” następnemu:

- palące się DRZEWO jest źródłem OGNIA;

- OGIEŃ tworzy ZIEMIĘ;

- ZIEMIA jest źródłem METALU;

- Na METALU tworzy się w WODA;

- WODA pomaga DRZEWU rosnąć;


Cykl DESTRUKCYJNY (zaznaczony niebieskimi strzałkami) pokazuje, jak jeden z elementów dominuje nad drugim, tworzy się wtedy nierównowaga:

- WODA gasi OGIEŃ;

- OGIEŃ rozpuszcza METAL;

- METAL tnie DRZEWO;

- DRZEWO rozsadza ZIEMIĘ;

- ZIEMIA zatrzymuje WODĘ;


Należy pamiętać w dalszej analizie by nie występowały tego typu negatywne sprzeczności.

Poniżej na rysunku przedstawiony BA GUA (ma kształt ośmiokąt, lecz dla prostszej analizy narysowałem go jako kwadrat) podzielony na 8 różnych sytuacji życiowych z narysowanymi "trygramami" ( trzy linie przerywane i ciągłe, każdy z „trygramów” posiada trzy linie, a zatem istnieje osiem możliwych kombinacji) każdemu trygramowi przypisany jest określony kierunek, sytuacja życiowa i żywioł.

Teraz chcę Państwu przedstawić kilka wskazówek umiejscowienia remediów (środków zaradczych) w domu.

Żeby przeanalizować dom lub pokój (można również całą działkę) należy nanieść siatkę na plan pokoju (domu, działki). Siatka powinna składać się z 9 pól ( jak pokazano na poniższym rysunku) uwzględniających 8 sytuacji życiowych:MAŁŻEŃSTWO

SŁAWA

BOGACTWO

RODZINA

WIEDZA

KARIERA

PRZYJAŹŃ

DZIECI


Dokładny plan i siatka są konieczne do zrobienia precyzyjnej analizy Feng shui. Należy z wielką starannością oznaczyć kierunki świata przy pomocy tradycyjnego kompasu lub chińskiego kompasu LUO PAN (z naszej oferty produktów) i określić, która część pokoju lub domu odpowiada za jedną z ośmiu sytuacji życiowych i umocnić ją odpowiednim remedium np. jeżeli chcemy poprawić swoją sytuację finansową należy wzmocnić rejon bogactwa w domu lub w pracy.

Należy jednak pamiętać o pięciu żywiołach, które żądzą danym rejonem by nie wchodziły w cykl destrukcyjny (dominujący)np. rejon południowo-wschodni odpowiada za dziedzinę życiową bogactwa żywioł, który rządzi tym miejscem jest „Małe Drzewo”, czyli kształt prostokątny, podłużny, by umocnić ten rejon możemy postawić piękny kwiat, przedmiot w kolorze jasno zielonym lub prostokątny obraz przedstawiający piękne zielone pejzaże.

Na poniższym rysunku możecie Państwo sprawdzić, jaki żywioł i jakie remedium należy zastosować w danej strefie by ją umocnić i ożywić.

Myślę, że moje wskazówki przydadzą się Państwu w praktycznym zastosowaniu Feng shui. Życzę Państwu dużo pomyślności we wszystkich dziedzinach życia praktykując chińską sztukę aranżacji Feng shui.BOGACTWO
POŁUDNIOWY WSCHÓDSUN
SŁAWA
POŁUDNIELI
MAŁŻEŃSTWO
POŁUDNIOWY ZACHÓDKUN
RODZINA
WSCHÓDCHEN
TAI CHI
DZIECI
ZACHÓDTUI
WIEDZA
PÓŁNOCNY WSCHÓDKEN
KARIERA
PÓŁNOCKAN
PRZYJAŹŃ
PÓŁNOCNY ZACHÓDCHIEN