Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe Feng Shui i pokrewne tej sztuce inne odłamy chińskiej metafizyki s± nasz± pasj± od wielu lat. Kilka tysięcy lat stosowania zasad Feng Shui przez Chińczyków, to ogrom do¶wiadczeń i wiedzy opartej na przepływie energii kosmicznych i ziemskich przez nasze ciała, miejsca zamieszkania czy pracy. Starożytna wiedza jest nadal stosowana na Dalekim Wschodzie, z bibliotek starodruków chińskich powoli przedostaje się do naszego zachodniego ¶wiata. Przez ostatnie lata dotarło wiele fałszywej lub nadmiernie uproszczonej wiedzy, ale prawdziwe, klasyczne Feng Shui coraz skuteczniej wkracza do umysłów ludzi na całym ¶wiecie. Coraz szerzej wkracza w nasze życie, coraz więcej firm i prywatnych osób odwołuje się do Mistrzów tej wiedzy, aby przez wprowadzenie jej zasad kształtowania otaczaj±cej nas przestrzeni, czy odczytanie przez chińską astrologię Ba Zi energii rządz±cych naszym życiem, uzyskać lepsze efekty w pracy, polepszyć stosunki z rodzin± czy współpracownikami, dowiedzieć się o najlepszym kierunku kariery zawodowej